Het concept

Biodiversiteit in de stedelijke omgeving wordt als steeds belangrijker ervaren. En dat is het ook! Daarnaast is er veel aandacht voor ecologisch beheer en de ontwikkeling van kruidenrijke vegetaties. Om de biodiversiteit te vergroten én een lange bloeitijd te garanderen is het concept De Bonte Berm ontwikkeld.

Binnen dit concept worden de krachten van één-, twee en meerjarige (inheemse) zadenmengsels gebundeld met een op maat samengesteld bloembollenmengsel. Dit zorgt voor een vegetatie met een lange bloeitijd, een grotere biodiversiteit en extensief, ecologisch onderhoud. Tevens wordt met deze combinatie de seizoensbeleving versterkt.

De bloeitijd 

Een Heem en bollenconcept bloeit van vroeg in het voorjaar tot ver in het najaar! Dit concept zorgt voor biodiversiteit in de stedelijke omgeving.

Het mengsel

Per project wordt een specifiek, op het gebied afgestemd mengsel samengesteld om het optimale resultaat te behalen. Conform de bewezen HEEM-methodiek wordt aan de hand van grondsoort, vochthuishouding, omgevingsinvloeden, floradistrict en specifieke projectdoelstellingen een kruidenmengsel samengesteld. Dit kruidenmengsel bestaat uit inheemse, autochtone soorten, waardoor een optimaal duurzame vegetatie ontstaat. Op basis van het kruidenmengsel wordt door JUB Holland een specifiek bollenmengsel samengesteld dat past bij de bloeitijd, omgevingsfactoren en het beheer. Het uiteindelijke doel is om een stabiele vegetatie te ontwikkelen met meerjarige soorten en verwilderingsbollen. Bij goed beheer houden deze soorten zichzelf in stand. Optimale beleving en meerwaarde voor de biodiversiteit zijn dan het resultaat!

De bodem

Een goede uitgangssituatie is van essentieel belang. Om die reden wordt het project altijd voor aanleg bezocht. Er wordt dan o.a. een bodemmonster genomen om te kunnen bepalen of, en zo ja welke bodemverbetering moet worden toegepast. Een ‘rustige’ bodem zonder verstoring en ongewenste kruiden en grassen is een voorwaarde.

De aanlegperiode

Het najaar is de beste periode voor de aanleg van zowel bollen als heemvegetatie. Deze laatste kan zich dan optimaal ontwikkelen in het volgende groeiseizoen.

Het beheer

Een van de aangesloten  partners beheert in hoofdlijnen het project en is verantwoordelijk voor de monitoring.
Daarnaast is deze partner verantwoordelijk voor onderhoudswerkzaamheden als het verwijderen van storingskruiden, maaien en eventueel bijzaaien.

Het maaimoment is afhankelijk van de vegetatie en moet elk jaar in dezelfde periode en op dezelfde wijze worden uitgevoerd. In de regel is dat een of twee keer per jaar.

Garantie

Als u kiest voor dit concept – inclusief monitoring, begeleiding en beheer – kunt u kiezen voor garantie op de ontwikkeling van de vegetatie. Hiermee garanderen wij dat er binnen drie tot vijf jaar na aanleg een stabiele vegetatie is ontwikkeld.

Neem gerust contact op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek, of download één van onze informatiebladen: